Raj Thackeray With Dogs


Video Title: Raj Thakre - YouTube
Video Description: वाघ तर वाघ असतो.... त्याचा कोणी वाली नसतो....महाराष्ट्रात राहून जो मराठी जपतो.... त्याचाच फ़क्त "राज" असतो ...
5 / 5 stars